3. kolo kotlíkových dotací začne už na jaře

Jarmila Uvírová, náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje pro životní prostředí, uvedla, že by rádi spustili 3. kolo kotlíkových dotací již 1. 5. 2019 jako jedni z prvních. Ing. Valdman – ředitel SFŽP uvedl, že k podobnému kroku se chystá více krajů.

MŽP spouští třetí a zároveň finální vlnu kotlíkových dotací, které významně zlepší kvalitu ovzduší v Česku. Kotlíkové dotace běží od roku 2015, od té doby investovalo Ministerstvo životního prostředí do výměn zastaralých kotlů na tuhá paliva už 6,7 miliardy korun ze zdrojů EU. Ve 3. vlně mezi kraje ministerstvo rozdělí 3,125 miliardy korun na výměnu dalších až třiceti tisíc starých kotlů na tuhá paliva. Právě provoz těchto kotlů v září 2022 skončí.

Kdy začne třetí kolo v krajích?

V některých krajích ještě dobíhá druhé kolo a tedy je možné čerpat stále dotace, ale obyvatelé ve většině krajů čekají na třetí vlnu dotací. Kotlíkových dotacím se věnovala také podstatná část odborné diskuze při zahájení výstavy Infotherma 2019 v Ostravě, kde se k problematice zahájení třetího kola ptali návštěvníci a odpovídali Jarmila Uvírová, náměstkyně hejtmana kraje pro životní prostředí a Petr Valdman, ředitel SFŽP ČR. Dotazy padaly i k dílčím technickým detailům od montážních firem.

V diskusu se řešil optimální harmonogram, kdy kraje vyhlásí závěrečné kolo kotlíkových dotací. Kraje musí výzvy pro občany vyhlásit nejpozději do konce září letošního roku a nejpozději do října spustit příjem žádostí, což je však pro české výrobce tepelné techniky nepřijatelné. SFŽP tedy vyvíjí tlak na kraje, aby závěrečné kolo vyhlásily dříve. To by se mělo podařit min. ve 4 krajích, a to během května 2019. Jarmila Uvírová pro Moravskoslezký kraj uváděla termín 1.5.2017.  Ředitel SFŽP Ing. Valdman doufá, že ostatní kraje se k bližšímu termínu vyhlášení také připojí.

Ve třetím kole kotlíkových dotací chybí kotle na uhlí

Obecné podmínky i výše příspěvku zůstávají stejné jako v předchozí vlně, jedinou zásadní novinkou je úplný odklon od uhelných kotlů. I návštěvník letošního ročníku Infothermy, kde se v předešlých letech kotle na uhlí hojně nabízely, může zaznamenat nenápadnou proměnu vystavovaných zdrojů tepla. Z nabídky zcela zmizely prohořívací nebo odhořívací kotle na pevná paliva. Jednoznačný úbytek také zaznamenaly kotle spalující uhlí, jelikož toto fosilní palivo již není mezi podporovanými zdroji v kotlíkových dotacích. Vystavovatelé se soustředili na ekologické zdroje vytápění, převládaly tedy dřevozplyňující kotle, peletové automatické kotle, tepelná čerpadla všech typů, malé plynové kondenzační kotle a také různé solární systémy.

Zdroj:

www.estav.cz