Zateplení fasády

Kvalitně provedeným zateplením domu výrazně snížíme vaše náklady na energie a vytápění, prodloužíme životnost fasády, zlepšíme kvalitu vašeho bydlení i technický stav budovy a zvýšíme její hodnotu.

Zateplování provádíme tepelně izolačním kompozitním systémem (ETICS), který je mezinárodním standardem pro zateplování budov. Je složen z jednotlivých komponent a má přesně definovaný postup a kritéria pro instalaci. Zhotovuje se pomocí tepelné izolace na bázi polystyrénu nebo minerální vaty s konečnou povrchovou úpravou ve formě omítky bez větrací vzduchové mezery.

Dobře navržená a provedená zateplení pomocí ETICS jsou i po více jak čtyřiceti letech bez výrazných závad. Delší životnost zatím nebyla prokázaná, jelikož se zateplování tímto systémem se v Evropě začalo až v sedmdesátých letech minulého století. Doporučuje se zateplení fasády pravidelně čistit tlakovou vodou a po 15 až 20 letech opatřit fasádu udržovacím nátěrem.

Zateplení stěny žádoucím způsobem zvyšuje v otopném období teplotu jejího vnitřního povrchu, odstraňuje zvyšování relativní vlhkosti vzduchu v okolí stěny nebo i srážení vlhkosti ze vzduchu na povrchu stěny, čímž omezuje podmínky pro vznik a růst plísní.

Může nastat subjektivní pociťování zhoršené kvality vzduchu v budově, které je zapříčiněno nedostatečnou výměnou vzduchu. Nutná a předepsaná výměna vzduchu v budovách se zajišťuje vždy přirozeným nebo nuceným větráním bez ohledu na skutečnost zda budova je nebo není zateplená.

Před projektem zateplení domu vám doporučujeme investovat do tepelného snímkování budovy, které vám pořídíme přesnou ruční termokamerou, se kterou pracujeme již od roku 2008. Prostřednictvím termosnímků umíme ještě před započetím realizace zateplení budovy diagnostikovat konkrétní místa, kde dochází k největším únikům tepla, což následně zohledníme v komplexním zateplení obvodového pláště a doporučeních pro snížení energetické náročnosti budovy. Objednejte si termosnímek vaší budovy. Kompletní nasnímkování vysokého panelového domu zabere maximálně tři hodiny.

Zajímavost: Při zateplování umíme instalovat protismogové, protialergické a tiché ventilační systémy Urbino a Insolio jednoduše konfigurovatelné s libovolnými regulátory pro zdravé vnitřní klima, a to bez nutnosti revitalizace celého domu. Ventilace ještě účinněji zabraňují vlhkosti a vzniku plísní v domácím prostředí.

Fasáda panelového domu před zateplením
Zateplená fasáda panelového domu

Termosnimky
Ukázka diagnostiky pomocí termosnímku
Únik tepla u nezateplené lodžie
Rozdíl v úniku tepla u zateplené a nezateplené lodžie. Termosnímek byl realizován v průběhu výstavby.