Zásady bezpečnosti při práci na střechách: Co říkají odborníci?

Práce na střechách v zimním období? Ano i ne. Podle odborníků záleží hlavně na tvaru střechy a materiálu. Z pohledu technického poradce šikmých střech Rudolfa Pruse by se neměl v zimním období investor do práce ve výškách vůbec pouštět. Naopak, Václav Jakubčík, specialista na střešní fólie Leadax pro ploché střechy, zdůrazňuje, že je důležité pravidelně kontrolovat základní funkce střechy a za bezpečných podmínek na střeše provádět kontrolu.

Každá nově budovaná plochá střecha by měla mít systém ochrany proti pádu, aby se zajistila bezpečnost pracovníků ve výškách. I práce, jako je odklízení sněhu, vyžaduje velkou opatrnost,“ upozorňuje Václav Jakubčík. „Práce na střeše je možná pouze v případě, pokud majitel dodržuje všechny bezpečnostní pokyny včetně použití záchytného systému. Při odstraňování sněhu je také potřeba dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poškození povlakové hydroizolace, zejména fóliových materiálů, mezi které patří i Leadax Roov a jiné PVB fólie s nejčastější tloušťkou 1,5 milimetrů,“ dodává. Pokud majitel poškodí hydroizolační vrstvu ploché střechy během mrazivých dnů, lze poškozenou oblast opravit pouze provizorně. S fóliemi pro ploché střechy, jako je i Leadax, se totiž může pracovat při teplotě od + 5 stupňů Celsia.

Opatrní by měli být na sebe i na krytinu majitelé šikmých střech. Neboť i zdánlivě nevinné odklízení rampouchů a sněhu může mít nepříjemné následky. „Nezkušený jedinec si může při odklízení sněhu přivodit zranění, poškodit střešní tašky a případně i další části střechy. Raději by měli počkat na teplejší počasí nebo pověřit odborníky, v extrémních případech je vhodné volat hasiče,“ komentuje Rudolf Prus.

Prus také zdůrazňuje, že pokud mají investoři na střeše protisněhová opatření, měli by se vyhnout zbytečným zásahům do sněhové pokrývky. Rozhodnutí o umístění těchto prvků musí být podloženo statickým posudkem, který odpovídá místu stavby a posuzuje se i podle sněhové mapy. „Odstrašující případ, jak se sníh či led ze střechy neshazuje, pochází ze Slovenska, kde majitelé markantně poškodili střechu při neopatrném odstraňování sněhu lopatami, případem se dokonce zabýval i soud,“ upozorňuje Rudolf Prus.

Celkově lze tedy konstatovat, že správná péče a respektování bezpečnostních opatření jsou klíčové pro zachování integrity střech a prevenci nebezpečných situací,“ uzavírá Rudolf Prus.

zdroj: www.estav.cz