Pomáháme

Mají nos na dobré firmy!

Posláním Zdravotních klaunů je tvořit uvolněné prostředí nejen ve zdravotnických zařízeních, přinášet radost a dobrou náladu na místa, kde se jich příliš nedostává. Cílem je odbourávat stres nejen pacientů, ale i jejich rodičů a příbuzných.

Rozdává radost a smích nemocným dětem, osamoceným seniorům, ale i zdravotnickému personálu a blízkým lidem v jejich okolí. Od roku 2001 mění atmosféru ve zdravotnických zařízeních, v domovech pro seniory, hospicech, ale i domácnostech.

https://www.zdravotniklaun.cz/

Klub Stonožka Ostrava

Pomáhá zmírňovat důsledky zdravotního postižení člověka na život jeho a jeho rodiny, pomáhat zdravotně postiženým lidem a jejich rodinám v přístupu a využívání veškerých aktivit běžného života, v prosazování a naplňování jejich práva žít plnohodnotný život.

Stonožka organizuje víkendové akce i dlouhodobé pobyty, sociálně terapeutické dílny a volnočasovou činnost.

http://www.stonozkaostrava.cz/