Co když se v bytě objeví nepříjemný a nepolevující zápach?

Zdrojem zápachu mohou být potrubní rozvody, stavební materiály i plísně. Intenzita pachu většiny látek je významně závislá také na teplotě vzduchu v místnosti.

Nejdříve se přesvědčte, že se zápach do vašeho bytu právě nedostává z vnějšího prostředí. Pokud tomu tak není, pak zkontrolujte společné prostory ve vašem domě (chodby, schodiště, sklepy apod.). Jestliže neodhalíte žádný venkovní zdroj, pak se musíte soustředit na vlastní byt.

Projděte všechny místnosti ve vašem bytě a zkuste vytipovat tu, v které je zápach nejintenzivnější.

Potrubní rozvody

  • Předpokládáme, že typický zápach merkaptanů, kterým je odorizován zemní plyn, poznáte.
  • Z výlevek může být cítit sirovodík (zápach po zkažených vejcích), pokud jste do ní vlili něco hodně kyselého.

Materiály z rekonstrukce

Pokud jste stále neobjevili zdroj zápachu, pak se zamyslete nad tím, zda nedošlo v posledním půlroce k nějaké významné změně ve sledované místnosti, jako např. k výměně podlahy, obložení stěn, oken, dveří, nábytku apod. V tom případě byste měli vnímat „chemický“ zápach.

U většiny materiálů se zápach postupně snižuje, tak jak se vypařují z použitých materiálů těkavé složky jako monomery nebo rozpouštědla. Existují však výjimky (např. polyvinylchloridové (PVC) podlahové krytiny), kdy se může zápach postupem času zvětšovat. Intenzita pachu většiny látek je významně závislá také na teplotě vzduchu v místnosti. Ta se může v průběhu roku měnit i o více než 15 °C, a tak v létě můžete vnímat zápach intenzivněji.

Plísně

Zápachem by se mohly projevovat i plísně, které však ke svému životu potřebují vyšší vlhkost. Jsou naštěstí dobře viditelné. Proto zkontrolujte podlahu, stěny především u oken a za nábytkem. Voda může do místnosti prosakovat z vnějšku (ze střechy, obvodovou zdí) nebo z vadného vodovodního potrubí, trubek topení, odpadů apod.

Poradenství Státního zdravotního ústavu

Pokud jste stále nic neobjevili, pak zkuste kontaktovat odborníky ze Státního zdravotního ústavu v Praze , případně i ze Zdravotních ústavů se sídlem v Ústí nad Labem  nebo v Ostravě , kteří vám díky své bohaté praxi v oblasti kvality ovzduší mohou případně pomoci s řešením vašeho problému.

Zdroj: www.estav.cz