Domácnosti mohou na energetické úspory získat od státu statisíce

Když se mluví o dotacích na energetické úspory, většina lidí se domnívá, že se jedná pouze o peníze na fotovoltaické panely k vlastní výrobě elektřiny či tepelná čerpadla. Z programu Nová zelená úsporám (NZÚ) lze ale získat finanční podporu na daleko větší množství projektů, které pomohou ušetřit.

Jejich seznam je dostupný na webu novazelenausporam.cz, přičemž výše dotací může u některých dosáhnout i 650 000 korun.

Zateplení domu

Právě až 650 000 Kč je možné dostat na zateplení obvodových stěn domu, střechy, stropů a podlah včetně zimních zahrad. Podpora se vztahuje i na výměnu oken, dveří a jiných stavebních otvorů.

Nejnižší dotace se pohybuje na 30 000 korunách. Je určena pro rodinné domy, mezi něž se řadí například nemovitosti s nejvýše třemi byty či rekreační domy využívané pro trvalé bydlení. Tyto parametry zůstávají stejné i u většiny dalších dotací.

Maximální výše dotace je omezena i polovinou způsobilých výdajů (třeba na stavební práce) a výsledná částka závisí také na kvalitě zateplení či zateplované ploše.

Teplo z odpadní vody

Na toto opatření lze získat mezi 5000 a 50 000 korunami. Systém využívá teplo z odpadních vod k ohřevu čisté studené vody. Předávání tepla je zpravidla zajištěno pomocí výměníku nebo tepelného čerpadla.

Výměna kotlů a kamen

Dotace slouží k výměně neekologických kotlů na pevná paliva nižší než 3. třídy a kamen využívaných jako hlavní zdroj tepla za kotel na biomasu či tepelné čerpadlo. Její výše se pohybuje mezi 30 000 a 140 000 korunami v závislosti na tom, co si domácnost pořídí.

Fotovoltaické panely

Dotace na domácí fotovoltaickou elektrárnu propojenou s distribuční soustavou, kdy se vyrobená energie přednostně využívá v domě, může dosáhnout 40 000 až 200 000 korun, její výše se řídí výkonem zařízení. Tedy tím, kolik vyrobí elektřiny.

Pořízení novostavby

Dotace na výstavbu nebo nákup nového rodinného domu s velmi nízkou energetickou náročností se pohybuje mezi 200 000 a 500 000 korun. Mohou na ni dosáhnout první vlastníci nebo stavitelé domu či lidé, kteří ho od nich do dvou let po dokončení koupí.

Solární ohřev vody

Dotace je určena na pořízení a instalaci nového systému na přípravu teplé vody pomocí solárních panelů či tepelného čerpadla. Pohybuje se mezi 45 000 a 60 000 korunami podle toho, jaké řešení domácnost zvolí.

Řízené větrání s rekuperací

Dotace na systémy řízeného větrání se zpětným získáváním tepla dosahuje 75 000 až 100 000 korun. Funguje na principu využívání tepla z vydýchaného vzduchu z místnosti na ohřívání přiváděného vzduchu.

Dobíječka na elektromobil

Na dobíjecí stanici lze získat 30 000 korun, maximálně lze proplatit dvě stanice na rodinný dům.

Projektová podpora a bonus

Na velkou část opatření (kromě třeba nákupu novostavby či přípravy teplé vody) lze získat 5000 až 35 000 korun na projektovou přípravu. Bonus za využití více opatření pak může dosáhnout 10 000 až 185 000 korun.

Dotací se nabízí mnohem více

Program Nová zelená úsporám obsahuje také další dotace, třeba na osázení střech zelení, stínící techniku pro dům či zařízení pro využití dešťové vody. Z každé z nich lze získat další desítky tisíc.

zdroj: www.novinky.cz