Dveře musí omezit šíření požáru z chodby či bytu. Jak dlouho odolají dveře ohni?

Budova je pro zabránění šíření požáru rozdělena na požární úseky. Nejslabším článkem dělících konstrukcí bývají většinou dveře. Ale i dveře umí odolat ohni po dobu potřebnou k ochraně osob a poskytnout čas pro záchrannou akci hasičů. Co musí protipožární dveře splňovat? Čím jsou specifické? Takové dveře musí být i mezi bytem a chodbou bytového domu. Splňují to vaše dveře?

Budova je pro zabránění šíření požáru rozdělena na požární úseky. Konstrukce mezi těmito úseky musí splňovat předepsanou a otestovanou požární odolnost. Ta udává, zjednodušeně řečeno, po jak dlouhou dobu konstrukce zamezí šíření požáru do vedlejšího úseku, měří se v minutách. Důvody jsou jasné: omezení šíření požáru na dobu nutnou k evakuaci osob, zpomalení šíření požáru do doby efektivního zásahu.

V bytových domech je běžně požárním úsekem každý samostatný byt a potom chodby a schodiště. Některé chodby jsou chráněnými únikovými cestami, tedy koridory určenými pro únik z hořícího objektu a jednoduchý přístup zasahujícím hasičům. Jsou tak na ně kladeny další požadavky.

Nás bude zajímat nejslabší místo mezi těmito úseky: dveře. Pan Jiří Fučík ze společnosti Sapeli si povídal s ředitelkou ESTAV.cz Dagmar Kopačkovou.

Jak se dveře zkouší? Co musí vydržet? Podle čeho se určuje, které dveře je nutné použít?

„Požárně bezpečnostní řešení z projektu určuje konkrétně, do kterých otvorů patří, jaké dveře. V České republice se setkáváme s požární odolností dveří standardně 15, 30, 60 minut, případně i 90 minut,“ upřesňuje Jiří Fučík.

Jak má vypadat správná specifikace na objednávku protipožárních dveří? Mohou se dveře na únikových cestách zamykat? Jaké dveře je nutné osazovat samozavíracím systémem? A víte, že je nutné dle vyhlášky 246/2001 dodržovat pravidelnou roční kontrolu protipožárních dveří? A že protipožární dveře mají i zajímavý hlukový útlum? To vše a mnohé další informace o protipožárních dveřích se dozvíte v rozhovoru ze studia ESTAV.cz a TZB-info. Pusťte si záznam ze živého vysílání.

Zdroj: www.estav.cz