SVJ už mohou opět hlasovat

Zákaz shromažďování a vyhlášení nouzového stavu kvůli onemocnění covid-19 se dotkl také bytových domů – společenství vlastníků jednotek (SVJ). Těch je v Česku přes 68 tisíc s téměř 1,7 miliony bytů, v nichž žije více než 3,5 milionu lidí.

Výbory společenství nemají možnost zorganizovat jarní shromáždění a odhlasovat naplánované kroky. Dočkaly se ale nového zákona, který umožňuje hlasovat korespondenčně (tzv. per rollam).

„Vláda na současnou situaci zareagovala návrhem zákona, který po dobu trvání mimořádného opatření zavádí možnost rozhodovat formou mimo zasedání shromáždění i tehdy, pokud to nepřipouští stanovy. Nebude tedy nutné čekat na shromáždění, které je neusnášeníschopné a dnes především nesvolatelné,“ sdělil Právu Michal Klusák, advokát a hlavní partner Klusák Advokátní Kancelář – Law Firm, která se na SVJ a bytová družstva specializuje.

Jak postupovat

Ve standardním režimu podle něj statutární orgán společenství svolá shromáždění, a pokud není usnášeníschopné, lze v souladu s § 1210 odst. 1 občanského zákoníku o stejných otázkách mimo zasedání shromáždění formou per rollam hlasovat. Toto korespondenční hlasování je velmi jednoduché.

Člen společenství dostane obálku s návrhem, o kterém se rozhoduje. Zvolí z možností: souhlasím, nesouhlasím, zdržel jsem se; a arch poštou odešle zpět výboru, resp. osobě, která měla právo hlasování per rollam svolat. Tím je odhlasováno.

Pokud má společenství ve svých stanovách rozšířenou možnost hlasování per rollam nad rámec zmíněného ustanovení občanského zákoníku, mělo i v době nouzového stavu nespornou výhodu a mohlo korespondenčním způsobem hlasovat, aniž by se vlastníci fyzicky sešli, a bez nutnosti prohlásit shromáždění za neusnášeníschopné.

Společenství, která tuto úpravu ve stanovách neměla, ale byla v posledních týdnech paralyzována. Hlasovat per rollam by nesměla ani s ohledem na vyhlášení nouzového stavu. Platnost takového rozhodnutí by totiž mohl kterýkoli z vlastníků napadnout právě s poukazem na to, že stanovy hlasovat mimo zasedání shromáždění neumožňují.

zdroj: www.novinky.cz