Základní školy dostanou navíc 1,36 miliardy korun na rekonstrukce

Díky navýšení financí pro projektové výzvy zaměřené na infrastrukturu základních škol se podpoří dalších 125 projektů za více než 1,36 miliardy korun. Peníze se sem přesunuly z oblasti zateplování bytových domů, kde zbyly nevyužité prostředky. Evropský Integrovaný regionální operační program (IROP), který spravuje ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), tak na ZŠ celkem uvolní více než 4,5 miliardy. Informovala o tom ředitelka odboru komunikace MMR Veronika Vároši.

„Přesun financí z oblasti zateplování do vzdělávání mě potěšil, protože tak můžeme podpořit ještě více úspěšných projektů a uspokojit tak zájem měst, obcí a jejich škol,“ poznamenala ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová(za ANO).

Díky těmto výzvám má dojít k vybudování a modernizaci několika stovek odborných učeben, laboratoří, dílen a dalších vzdělávacích prostor zaměřených na rozvoj jazykových dovedností žáků, práci s digitálními technologiemi, přírodní vědy a technické i řemeslné obory.

„Konečná částka 4,5 miliardy už je číslo, za které se dá realizovat opravdu hodně zajímavých projektů na základních školách. V případě těchto výzev jsme se tedy dostali až k celkovému číslu 325 projektů,“ doplnila ministryně.

Nutnost bezbariérovosti

Realizované projekty budou mít dopad na několik tisícovek žáků. Veškerá modernizovaná infrastruktura musí být bezbariérová, musí všem žákům zajistit kvalitní zázemí a zvýšit tak jejich šance k budoucímu uplatnění v dalším vzdělávání a k následnému přechodu na trh práce.

Největším novým projektem výzvy je „Přístavba pavilonu /odborné učebny/ na 2. ZŠ Beroun“, kde město žádá o dotaci ve výši 72 115 954,34 Kč. Ve stávajícím areálu dojde k výstavbě nového pavilonu se sedmi odbornými učebnami včetně řešení venkovního vstupu a vybavení didaktickými pomůckami a ICT technologií. Díky výtahu bude bezbariérový.Navýšení peněz výzvy Infrastruktura základních škol o 408 miliónů korun umožnilo oslovit dalších čtyřicet projektů zařazených prvně na seznam náhradních.

Došlo rovněž k dohodnocení výzvy Infrastruktura základních škol SVL (sociálně vyloučené lokality), kde se podpoří 220 projektů za přibližně 3,2 miliardy korun. Díky navýšení alokace o 950 miliónů bylo dle MMR možné podpořit o 85 projektů více, než byl původní předpoklad.

Novinky již informovaly, že zájem škol o podobné dotace, včetně například peněz od ministerstva školství na obědy pro děti z chudých rodin, roste. Samotné projekty MMR mají několik fází.

Zdroj: www.novinky.cz